תיאום טיפול

המעורבים בטיפול, הבנה של שפה מקצועית,ארגון המידע,תיעוד וכתיבה תוך שמירה על אתיקה מקצועית ברמה גבוהה, תיווך בין הלקוח ,המשפחה לבין כל צוות המטפל,בין אנשי מקצוע שונים, גישור וניהול משא ומתן בנושאים הקשורים ללקוחות.