קצבת סיעוד/היתר לעובד זר/ביטוח סיעודי/פנסיית שארים

 סיעוד וביטוח סיעודי ,חיבור לחברת סיעוד,עזרה במציאת מסגרת תעסוקתית מתאימה או מעבר לדיור מוגן או בית אבות. הוצאת היתר לעובד זר וחיבור לתאגיד, ליווי למציאת עובד זר. עזרה וליווי לקבלת פנסיית שארים.