סל שיקום

לגורמים רלוונטיים בסל שיקום לאחר קבלת האישור.