ניהול תיק רפואי

ומיצוי זכויות,סידור מסמכים רפואים.