מיצוי זכויות

.רשות האוכלוסין,משרד הרווחה,קופות חולים, משרד החינוך, עיריות,עמותות ואירגונים שנותנים מענה לחלק מהאוכלוסיות.