ילדים עם מוגבלות

בקהילה, מול ביטוח לאומי, משרד הרווחה ומשרד החינוך.