הכוון וליווי תעסוקתי

 וקשיי השתלבות והסתגלות בשוק החופשי,ליווי וסיוע למציאת מסגרת מתאימה ומקומות עבודה והמשך ליווי תוך כידי עבודה לשמירת מקום עבודה או /ו חיבור לגורמים רלוונטיים .